top of page
This is a series of aerial texture shots from one of Oregon’s hidden treasures_ The Christ

Konnet mes-nou

Jòdijou pèsonn pa ka otjipé di pèsonn, chak moun-la ka fè zafè’y. Kondi pawol-la : « chak bètafé ka kléré pou nanm-li ».Men lontan sé té an lot lavi. Té ni plis lantant, plis "Solidarité" andidan péyi-a. Sé té yonn-a-lot...

Konnet Mes-nou

Bélè, Lasotè, Lavèyé, Kout senn, Kous Yol, ...

Lasotè_edited.jpg

Dat randévou

Latousen, Nwel, Kannaval, Pak,...

Latousen_edited.jpg
bottom of page